Reglement Driebanden Klein


Wedstrijdreglement R&C Biljart Driebanden Klein

Algemeen
Er wordt in poulevorm een hele competitie gespeeld. Dit houdt in, dat ieder team een uit- en een thuiswedstrijd tegen elkaar speelt.
Als er meerdere poules in de competitie zijn, wordt er in een nacompetitie bepaald, welk team de winnaar van de gehele competitie van dat seizoen wordt.

Teamsamenstelling en Moyenne
Elk team dient 3 verschillende spelers per avond op te stellen, het spelen van dubbelpartijen is niet toegestaan. Totaal mag een team uit maximaal 10 spelers bestaan. Ieder team mag te allen tijde een nieuwe speler toevoegen aan het team, mits dit voor het verspelen van de wedstrijd is doorgegeven aan de wedstrijdleider.
Deze spelers hebben een officieel moyenne of een moyenne in overleg. De moyennes van nieuwe spelers worden na 6 competitie-partijen aangepast naar het gemiddelde van het startmoyenne en het gespeelde moyenne. Dit wordt hun nieuwe startmoyenne.
De moyennes van alle spelers worden halverwege de competitie en aan het einde van de reguliere competitie aangepast, mits ze 6 partijen gespeeld hebben. Halverwege de competitie wordt het moyenne aangepast naar het gemiddelde van het startmoyenne en het gespeelde moyenne. Aan het einde van de reguliere competitie wordt het moyenne aangepast naar het gespeelde moyenne. Dit moyenne wordt gebruikt als moyenne voor de nacompetitie en wordt het startmoyenne voor het nieuwe seizoen.
Het aantal te maken caramboles wordt berekend volgens de formule:

caramboles = (moyenne x 22) + 1

Het moyenne is minimaal 0,225. Het minimaal te maken caramboles is dus 6 caramboles.

Puntentelling
Voor een gewonnen partij krijgt een speler 2 punten, voor een gelijkspel 1 punt en voor een verloren partij 0 punten.
Er zijn twee mogelijkheden voor het behalen van een extra partijpunt.

1.       Een speler behaalt zijn aantal te maken caramboles, ongeacht het aantal beurten

2.       Een speler speelt boven zijn opgegeven moyenne, ongeacht winst, verlies of gelijkspel

Partijen
De volgorde van de samenstelling van een team wordt bepaald door het aantal te maken caramboles (dus niet het moyenne). Bij een gelijk aantal caramboles mag de volgorde zelf bepaald worden.

Iedere speler speelt per avond twee keer tegen dezelfde tegenstander. Beide spelers beginnen eenmaal per avond van acquit. Het thuisspelende team begint het eerste deel van de wedstrijd van acquit, het uitspelende team begint het tweede deel van acquit. Hierdoor is het zogenaamde “trekken” niet noodzakelijk. Inspelen mag uiteraard wel, maar een speler doet dit uitsluitend voor zijn eerste partij.
De volgorde van de partijen wordt bepaald door het thuisspelende team.
Indien de eerste speler zijn aantal te maken caramboles behaald heeft, of het maximale aantal beurten bereikt is, heeft de tweede speler het recht op een gelijkmakende beurt.
Het maximale aantal beurten van een partij bedraagt 25 beurten. Als het aantal te behalen caramboles niet bereikt is, wint de speler met het hoogste percentage. Dit percentage wordt berekend door de formule

percentage = (gemaakte caramboles/te maken caramboles) x 100%.

Iedere partij heeft een schrijver. Het thuisspelende team is hiervoor verantwoordelijk. De spelers zijn verantwoordelijk voor het tellen, bij onenigheid beslist de schrijver.
Gebruik voor het schrijven de bijgeleverde tellijsten, per spelerskoppel één kant. Hiermee is het handig achteraf het wedstrijdformulier in te vullen.

Wedstrijdformulier
Teamleiders, die kunnen inloggen bij Biljartpoint, kunnen de uitslagen direct invoeren. Hiermee is de uitslag en de stand direct verwerkt op de website. Doe dit altijd in overleg met de captain van het andere team.

Als het formulier gebruikt wordt dan moet vermeld worden:

Poule
Datum
Naam thuisspelende team
Naam uitspelende team

De namen van de spelers en het resultaat van de 2 keer drie partijen worden genoteerd op het wedstrijdformulier. Hierop moet per partij vermeld worden:

Naam van de speler
Te behalen caramboles
Aantal beurten
Aantal behaalde caramboles
Behaalde punten

Het formulier moet zo spoedig mogelijk naar de competitie administratie gestuurd worden via de voorgeadresseerde enveloppe of direct ingevoerd via Biljartpoint.

Wedstrijdschema
Aan het begin van de competitie is het wedstrijdschema opgesteld. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de diverse teams. Het kan echter altijd voorkomen, dat een bepaalde speeldatum slecht uitkomt. Prik in overleg met de tegenstander een andere datum en geef deze ook door aan de wedstrijdleider of voer het in via Biljartpoint.

Standen
De wedstrijdformulieren worden zo spoedig mogelijk na ontvangst verwerkt en de standen op de website geplaatst. Het is dus zaak om de wedstrijdformulieren duidelijk en volledig in te vullen en direct na de wedstrijd op te sturen. Het formulier kan ook direct ingevoerd worden via Biljartpoint, waardoor de stand direct is bijgewerkt.
De stand wordt per poule bepaald. De stand wordt bepaald door het behaalde aantal partijpunten. Als dit aantal gelijk is, wordt de stand bepaald door het team-percentage. Dit wordt berekend volgens de formule

teampercentage = (totaal gemaakte caramboles / totaal te maken caramboles) x 100%

Als dit team-percentage ook gelijk is, wordt de stand bepaald door het onderlinge resultaat.
Het onderlinge resultaat wordt eerst bepaald door het behaalde aantal partijpunten, daarna door het wedstrijd-moyenne (totaal gemaakte caramboles / totaal te maken caramboles)
Als het onderlinge resultaat ook gelijk is, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Hierbij wordt het resultaat gehanteerd van het onderlinge resultaat als hiervoor beschreven.

Nacompetitie
Als de competitie uit meer dan één poule bestaat, wordt er via een nacompetitie bepaald, wie de winnaar van de gehele competitie is.
Aan het begin van iedere competitie wordt vastgelegd, hoe de teams zich kunnen plaatsen voor deze nacompetitie.
Aan de nacompetitie kunnen alleen spelers meedoen, die minimaal 3 wedstrijden hebben meegespeeld in het betreffende team, dat zich geplaatst heeft voor de nacompetitie.


De Wedstrijdleider

 

Laatst aangepast op zondag, 17 maart 2019 22:58